Kuchyňské spotřebiče vysoké kvality
navržené a sestrojené pro Vás v Austrálii
 
  

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: 29. května 2018

 

1. Úvod

Společnost Athena Solutions Pty Ltd, která má hlavní místo podnikání na adrese 4/173-181 Rooks Rd, Vermont VIC 3133, Austrálie (dále jen "společnost", "my" nebo "nás") shromažďuje od individuálního uživatele (dále jen "vy" nebo "vaše") určité osobní údaje prostřednictvím webových stránek https://www.froothie.sk (dále jen "webové stránky"). Společnost vystupuje jako správce údajů s ohledem na vaše osobní údaje.
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují zásady a postupy společnosti, které upravují shromažďování a zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím webových stránek.

 

2. Váš souhlas

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pojem " osobní údaje " se vztahuje na veškeré informace týkající se fyzické osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat pomocí těchto informací, a výraz " shromažďování " se týká zpracování, ukládání, odstraňování, používání a zveřejňování osobních údajů.
 
Ve výjimečných případech (pokud to vyžaduje příslušné právo) budeme usilovat o váš výslovný souhlas. Například si můžeme vyžádat váš výslovný souhlas, pokud hodláme (1) použít vaše osobní údaje pro účely, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, (2) zveřejnit nebo předat vaše osobní údaje třetím stranám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, (3) shromažďovat od vás jakékoli citlivé údaje nebo (4) podstatně změnit tyto zásady ochrany osobních údajů.
 
Marketingová komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že přímá marketingová komunikace vám bude doručena teprve poté, co nám poskytnete svůj výslovný předchozí souhlas (např. vyplněním formuláře "Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje", který je k dispozici na webových stránkách). Máte právo se odhlásit od přímé marketingové komunikace (např. zpravodaje) kdykoli kliknutím na odkaz "odhlásit" obsažený v jakémkoli takovémto přímém marketingovém upozornění, který vám byl zaslán, nebo nás kontaktujte na adrese[email protected]
 

3. Typy shromažďovaných osobních údajů

Upozorňujeme, že dodržujeme zásady minimalizace dat. Shromažďujeme a zpracováváme pouze minimální množství osobních údajů, které jsou nezbytné k provedení požadovaných operací. Nesnažíme se od vás shromažďovat žádné osobní údaje, které nejsou nezbytně nutné k provedení požadovaných operací nebo k uskutečňování našich legitimních obchodních zájmů.
 
 • Při registraci uživatelského účtu na webové stránce shromažďujeme e-mailovou adresu a heslo.
 • Při nákupu produktů prostřednictvím webové stránky shromažďujeme následující osobní údaje:
   
  • i. Vaše jméno;
  • ii. Vaše příjmení;
  • iii. Vaši emailovou adresu;
  • iv. Vaše telefonní číslo;
  • v. Název vaší firmy (nepovinné);
  • vi. Vaši adresu;
  • vii. Vaše platební údaje;
  • viii. Vaše číslo DPH (nepovinné).
 • Pokud se zaregistrujete do našeho informačního bulletinu pomocí funkce "Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje", která je k dispozici na webové stránce, shromáždíme vaši e-mailovou adresu. Vezměte prosím na vědomí, že vyplněním formuláře žádosti o zaslání zpravodaje nám poskytnete svůj výslovný souhlas s dodáním našeho informačního bulletinu a veškeré jiné přímé marketingové komunikace.
 • Když vyplníte jeden z kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách, shromažďujeme od vás tyto osobní údaje:
   
  • i. Vaše jméno;
  • ii. Vaši emailovou adresu;
  • iii. Vaše telefonní číslo;
  • iv. Jakékoli další informace, které se nám rozhodnete poskytnout.
 • Po vyplnění formuláře pro registraci záruky shromažďujeme od vás tyto osobní údaje:
   
  • i. Vaše jméno;
  • ii. Vaše příjmení;
  • iii. Vaši emailovou adresu;
  • iv. Vaši adresa;
  • v. Vaše číslo objednávky.
 • Při registraci přidruženého účtu na webové stránce shromažďujeme od vás tyto osobní údaje:
   
  • i. Vaše jméno;
  • ii. Vaše příjmení;
  • iii. Vaši emailovou adresu;
  • iv. Vaše heslo;
  • v. Vaše adresa;
  • vi. Vaše telefonní číslo;
  • vii. Vaše faxové číslo;
 • Při návštěvě naší webové stránky můžeme získat vaši IP adresu.
 
Citlivé údaje. Není-li v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, neshromažďujeme od vás žádné citlivé údaje, jako jsou vaše zdravotní informace, názor na vaše náboženské a politické přesvědčení, rasový původ, členství v profesním nebo obchodním sdružení nebo informace o vaší sexuální orientaci.

 

4. Účel shromažďování osobních údajů

Respektujeme zásady ochrany osobních údajů a používáme vaše osobní údaje pouze k tomu, abychom (1) odpověděli na vaše dotazy a otázky, (2) zpracovávali a doručovali vaše objednávky, (3) informovali vás o důležitých aktualizacích týkajících se vašich objednávek, (4) poskytovali záruční služby, (5) zabránili podvodnému chování a (6) zlepšili naše podnikání. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je (1) zajištění plnění smlouvy a (2) sledování našich legitimních obchodních zájmů.
 
Osobní údaje, které jste poskytli k odběru našeho informačního zpravodaje, budou použity k doručení zpravodaje a poskytnutí inzerátů na produkty a služby, které by vás mohly zajímat.
 
Osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím jednoho z kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách, budou použity k poskytnutí požadovaných informací a k provedení dalších operací, o které jste výslovně požádali.
 
IP adresa bude použita pouze pro účely analýzy webových stránek.

 

5. Neosobní údaje námi shromážděné

Můžeme shromažďovat neosobní údaje o analýze webových stránek, jako jsou typy prohlížečů, operační systémy a URL adresy webových stránek, které jste navštívili před a po návštěvě našich webových stránek, abychom analyzovali, jací uživatelé navštíví web, jak se jim líbí, jak dlouho zůstanou, z jakých dalších webových stránek přicházejí, jaké stránky navštěvují a na které webové stránky odcházejí.
 
Agregované údaje. V případě, že vaše neosobní údaje jsou spojeny s určitými prvky vašich osobních údajů způsobem, který nám umožňuje identifikovat vás, zpracováváme tyto agregované údaje jako osobní údaje.

 

6. Používání osobních údajů personálním oddělením (HR)

Pokud u nás požádáte o zaměstnání, zažádáme Vás o poskytnutí vašich osobních údajů, které nám umožní vytvořit a spravovat váš HR profil, posoudit vhodnost pro danou pozici a umožnit nám vyhovět potřebným administrativním a právním povinnostem. Použití vašich osobních údajů pro účely personálního oddělení se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů a dalšími dohodami uzavřenými mezi vámi a námi.
 
Typy osobních údajů. Můžeme shromažďovat celé jméno, adresu, e-mailovou adresu, rodné číslo, kopii vašeho průkazu totožnosti, bankovní údaje a další informace, které mohou být nezbytné pro smluvní účely nebo právně vyžadovány.
 
Citlivé údaje. Pokud je to nezbytně nutné, možná vás budeme muset požádat, abyste nám poskytli některé z vašich citlivých údajů (např. informace o zdraví, biometrické údaje a členství v profesním nebo obchodním sdružení). Vezměte prosím na vědomí, že takové citlivé údaje shromažďujeme pouze v případě, že jsou tato data nezbytně nutná k naplnění našich oprávněných zájmů a až poté, co nám poskytnete svůj výslovný souhlas.
 
Účel osobních údajů. Budeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro legitimní potřeby personálního oddělení, jako je například usnadnění zaměstnání nebo jiné smluvní vztahy. Vaše osobní údaje můžeme také použít k prosazování našich oprávněných obchodních zájmů, jako je předcházení podvodům, administrativním účelům nebo hlášení potenciálních trestných činů. Vaše osobní údaje nebudeme používat pro účely, které by potlačily vaše vlastní zájmy.
 
Zveřejňování a převádění osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám, pokud je to od nás právně vyžadované, nebo pokud potřebujeme splnit naše smluvní povinnosti vůči vám. Například možná budeme muset předat určité osobní údaje našemu poskytovateli plateb za zaplacení za poskytnuté služby. V případě potřeby můžeme převést vaše osobní údaje do jiných společností skupiny. Upozorňujeme, že některé třetí strany mohou být umístěny mimo jurisdikci, ve které máte bydliště. Také, pokud jste rezidentem EHP, vaše osobní údaje mohou být převedeny na účetní jednotku nacházející se mimo EHP. Vaše osobní údaje předáme mimo EHP, pouze pokud zajistíme odpovídající úroveň ochrany, která je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 
Bezpečnostní opatření. Vaše osobní údaje podléhají bezpečnostním opatřením popsaným v části 7 těchto zásad ochrany osobních údajů.
 
Vaše práva týkající se vašich osobních údajů. Svá práva týkající se vašich osobních údajů, jako je například přístup, změna nebo výmaz osobních údajů, můžete uplatnit podle pokynů uvedených v části 9 těchto zásad ochrany osobních údajů.
 
Doba uchování. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze v době, kdy je to nezbytné pro účely personálního oddělení nebo tak dlouho, jak to vyžaduje příslušné právo. Jakmile vaše osobní údaje již nebudou potřebné, okamžitě je odstraníme.

 

7. Ochrana osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů používáme nástroje pro zabezpečení informací a organizační opatření, mimo jiné zabezpečené sítě, šifrování a omezený přístup k osobním údajům našimi zaměstnanci. Vyvinuli jsme přiměřené úsilí k zachování bezpečnosti a zabránění zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu a úpravám vašich osobních údajů. Vezměte však na vědomí, že vzhledem k vlastním rizikům používání internetu nemůžeme být zodpovědní za jakékoli zničení, ztrátu, únik a padělání osobních údajů způsobené okolnostmi, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.
 
V případě jakéhokoli napadení vašich osobních údajů informujeme příslušný orgán pro ochranu údajů bez zbytečného odkladu a okamžitě přijmeme přiměřená opatření k zmírnění škody, jak stanoví příslušné právní předpisy.
 
Vezměte prosím na vědomí, že jste výhradně zodpovědní za prohlížení webových stránek a komunikaci s námi pomocí zabezpečeného připojení k Internetu.

 

8. Přístup třetích stran k vašim osobním údajům

 
Vaše osobní údaje mohou být přístupné třetími stranami, které poskytují služby naším jménem, například:
 
 • Náš poskytovatel hostingu Nexcess;
 • Naši poskytovatelé zpravodajů MailChimp a SendGrid;
 • Naši poskytovatelé webových analýz Google Analytics, CrazyEgg
 • Náš poskytovatel logistiky Shipwire;
 • Náš poskytovatel chatu LiveChat;
 • Náš reklamní partner Facebook, Google Adwords;
 • Náš partner služby Gmail pro podporu zákazníků.
 
Ujišťujeme vás, že tyto třetí strany zaručují odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, která je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 
Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám a nemáme v úmyslu tak učinit ani v budoucnu.
 
V některých případech, pokud to vyžaduje příslušné právo, budeme reagovat na žádosti orgánů veřejné moci o zveřejnění informací o uživatelích webové stránky v rozsahu nezbytném pro plnění cílů veřejného zájmu, jako je národní bezpečnost nebo vymáhání práva.
 
V případě, že se společnost částečně nebo úplně prodá, můžeme rovněž poskytnout vaše osobní údaje kupujícímu nebo nástupci.
 
S výjimkami uvedenými v tomto oddílu 8 nezveřejňujeme ani nepřevádíme vaše osobní údaje třetím osobám.
 
Přenos osobních údajů mimo EHP. Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), mějte na paměti, že někteří poskytovatelé služeb třetích stran, se kterými spolupracujeme, mohou být umístěni mimo EHP. Proto možná budeme muset převést vaše osobní údaje mimo EHP. Pokud dojde k takovému přenesení, zajistíme, aby třetí strana, která obdrží vaše osobní údaje, mohla zaručit odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, která je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

9. Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Poskytujeme vám možnost uplatnit následující práva týkající se vašich osobních údajů:
 
 • Získat kopii vašich osobních údajů, které shromažďujeme;
 • Přesunout vaše osobní údaje do jiného procesoru;
 • Smazat vaše osobní údaje z našich systémů;
 • Nesouhlasit a omezit zpracování vašich osobních údajů;
 • Odvolat souhlasu;
 • Provést svou stížnost.
 
Pokud byste chtěli uplatnit vaše výše uvedená práva, pošlete nám prosím e-mail na následující e-mailovou adresu: [email protected] Na váš požadavek odpovíme co nejdříve, nejpozději však do 2 týdnů.
 
Podání stížnosti. Pokud byste chtěli podat stížnost týkající se způsobu, jakým jsou zpracovávány vaše osobní údaje, prosíme vás, abyste nás nejprve kontaktovali. Poté, co nás zkontaktujete, prošetříme vaši stížnost a poskytneme vám naši odpověď co nejdříve. Pokud jste rezidentem EU a nejste s výsledkem své stížnosti spokojeni, máte právo podat stížnost u vašeho místního orgánu pro ochranu údajů.
 
Ochrana soukromí dětí.Webové stránky by neměly být přístupné osobám mladším 18 let. Pokud nám osoba mladší 18 let poskytla osobní údaje bez předchozího souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce, může se rodiče nebo zákonný zástupce obrátit na nás a požádat nás o vymazání osobních údajů.

 

10. Retenční doba

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud vám poskytujeme požadovanou službu nebo pokud je to nezbytné pro naše oprávněné obchodní zájmy (např. účetní účely) po dobu stanovenou příslušným právem. Pokud vaše osobní údaje již nejsou nutné, okamžitě je odstraníme z našich systémů.

 

11. Odkazy na třetí strany

Webové stránky mohou obsahovat odkazy webové stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za způsoby ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran a tyto zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují.

 

12. Cookies

O cookies. Webové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý počítačový soubor, který se skládá z písmen a čísel. Když navštívíte webovou stránku, webová stránka může do vašeho prohlížeče odeslat soubor cookie. Následně může váš prohlížeč uložit soubor cookie do počítače. Hlavním účelem souborů cookies je umožnit webové stránce rozpoznat vaše zařízení.
 
Existují dva typy souborů cookies, jmenovitě (1) trvalé soubory cookies, které zůstávají v platnosti až do jejich data vypršení platnosti, pokud nebyly smazány uživatelem před tímto datem a (2) dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve webovém prohlížeči a zůstávají v platnosti do okamžiku, kdy je prohlížeč uzavřen.
 
Soubory cookies obvykle neobsahují osobní údaje. Osobní údaje, které jsme uložili, však mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich. Webové servery mohou používat soubory cookies k: (1) identifikaci a sledování uživatelů, zatímco se pohybují přes různé stránky na webu; a (2) k identifikaci uživatelů, kteří se vracejí na webové stránky.
 
Jaké cookies používáme? Používáme jak trvalé cookies, tak dočasné cookies, včetně následujících cookies: BIGipServer#, ASP.NET_SessionId, __AntiXsrfToken, __cfduid, CookieConsent, f5_cspm, __livechat, __livechat_lastvisit, 3rdparty, recent_window, _ga, _gid, _gat, xuid, ul_cb/sync, CMID, CMPS, CMPRO, CMST, CMDD, CMSC, rum, __adroll, IDE, ads/ga-audiences, w/1.0/sd, KRTBCOOKIE_#, PUBMDCID, ck1, #.gif, t_gid, GPS, __lc_mcid, __lc_mcst, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKI, SC_ANALYTICS_SESSION_COOK, cm/index/out, cm/n/out, and cm/triplelift/out.
 
Zamítnutí cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookies, musíte (1) přestat používat naše webové stránky nebo (2) nastavit prohlížeč pro zamítnutí cookies. Upozorňujeme, že některé části webových stránek nemusí bez cookies fungovat. Chcete-li nastavit, aby váš prohlížeč zamítl soubory cookies, přečtěte si informace v nápovědě svého prohlížeče nebo navštivte https://www.aboutcookies.org.
 
Google Analytics. Pomocí služby Google Analytics analyzujeme vaše používání našich webových stránek. Služba Google Analytics generuje statistické a další informace o webových stránkách prostřednictvím souborů cookies. Informace generované službou Google Analytics ve vztahu k webové stránce se používají k vytváření přehledů o používání našich webových stránek. Můžeme použít následující reklamní funkce služby Google Analytics: (1) remarketing s Google Analytics; (2) Nahlášení zobrazení v obsahové síti Google; (3) demografické údaje a přehledy zájmů služby Google Analytics; a (4) Integrované služby, které vyžadují, aby služba Google Analytics shromažďovala data prostřednictvím reklamních souborů cookies a identifikátorů.
 
Odhlášení ze služby Google Analytics. Chcete-li se odhlásit od reklamních funkcí Google Analytics, můžete tak učinit prostřednictvím Nastavení reklam, Nastavení reklam pro mobilní aplikace nebo jakýmikoli jinými dostupnými prostředky (například možnost odhlášení zákazníka NAI). Můžete také nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

 

13. Změna těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněním pozměněné verze na webových stránkách a uvedením účinného data v horní části zásad ochrany osobních údajů. Vaše další používání webových stránek po odeslání takového pozměněného znění bude znamenat, že jste potvrdili změny a dali svůj souhlas s dodržováním změněných zásad ochrany osobních údajů. Přečtěte si tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně, abyste si byli vědomi všech nových změn.
 
Termín ukončení. Tato Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost dnem účinnosti uvedeným v horní části zásady ochrany osobních údajů a zůstávají v platnosti až do jejich ukončení nebo změny.

 

14. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti ohledně těchto zásad ochrany soukromí, obraťte se na společnost e-mailem [email protected] nebo napište na následující adresu:

Athena Solutions Pty Ltd

4 / 173-181 Rooks Rd

Vermont VIC 3133

Austrálie

 

15. Poslední změna

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy změněny dne 29. května 2018.

Hrdí operátoři řady spotřebičů Optimum v České republice

PayPal Logo

contact info

 • Athena Solutions Pty Ltd – Froothie (NL)
  Unit 1/ 24, London Drive,
  Bayswater VIC 3153,
  Australia
 • DPH registrační číslo : NL 824103099B01
  Zákaznický servis : [email protected]
  telefonní číslo : 228880081

INSTAGRAM